Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

Sunday, December 27, 2009

Nasihat Perkahwinan


PERKAHWINAN adalah satu amalan disyariatkan Allah kepada hamba-Nya malah hikmah sesebuah perkahwinan sangat besar. Selain menunaikan perintah Allah dan mengikut sunnah Rasulullah, ia saluran yang sah dan suci untuk mengembangkan zuriat keturunan.

Membina dan mengekalkan sebuah perkahwinan yang bahagia bukannya boleh dilakukan dalam sekelip mata. Ia memerlukan waktu dan hendaklah disusuli dengan usaha.

Sabda Rasulullah: "Hak (tanggungjawab) yang paling besar ke atas perempuan itu ialah suaminya dan hak (tanggungjawab) manusia ke atas lelaki adalah ibunya". [H.R Hakim dan lainnya].

Hadis di atas menerangkan betapa besarnya hak lelaki yang wajib ke atas isterinya. Haram bagi isteri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Haram juga baginya membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya orang yang tidak diizini oleh suaminya samada saudaranya atau orang lain. Haram juga ke atas isteri jika menghalang suami ketika berhajat kepadanya samada istimtak atau jimak, tetapi jika ada keuzuran maka itu diharuskan. Keuzuran itu seperti sakit atau dalam keadaan haid atau nifas atau dalam keadaan waktu solat terlalu sempit.

Islam juga mengajar kita tidak diwajibkan ke atas perempuan mentaati suaminya jika disuruh melakukan perkara maksiat atau kejahatan, misalnya suaminya meminta kepadanya menghidangkan arak maka itu tidak wajib dipenuhi. Kerana kaedah mengatakan bahawa tidak boleh taat kepada makhluk atas maksiat kepada Khalik(pencipta).

Hak isteri ke atas suaminya pula ialah :

Hendaklah suami itu memberi nafkah kepada isterinya seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian dan tidak memukul isterinya itu tanpa sebab yang di bolehkan dan tidak menzaliminya.

Tetapi jika sekiranya si isteri tersebut tidak memberikan hak kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izinnya maka tidak diwajibkan ke atas suaminya untuk memberi nafkah. Dan hendaklah si suami itu menasihati dan mengingatkan isterinya tentang kewajipannya dan menyuruhnya supaya takut dan bertakwa kepada Allah.

Menjadi juga kewajipan ke atas suami supaya mengajarkan perkara-perkara fardu tentang agamanya, jika suami tidak mengetahui tentang hal-hal agama maka hendaklah ianya menyuruh isterinya supaya mempelajari ilmu yang wajib ke atasnya itu dari orang yang tahu tentang agama. Hendaklah suami menyuruh isterinya melakukan perkara-perkara yang baik dengan melakukan solat lima waktu dan melakukannya terus menerus, begitu juga berpuasa, menutup aurat dihadapan lelaki yang ajnabi dan sebagainya.

Dan melakukan kebaikan di antara satu sama lain dalam bab-bab yang lain yang di haruskan oleh syarak adalah sangat-sangat digalakkan. Dan ianya di beri pahala jika melakukannya dengan niat yang ikhlas. Dalam sebuah hadis nabi telah bersabda seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Omar: "Dunia itu satu perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia itu ialah wanita yang solehah". [H.R Muslim].

Masalah:
Tidak jatuh talak jika suami jimakkan isterinya melalui dubur, tetapi hukumnya itu adalah haram.

Read More......